پرش به- برنامه های اختصاصی که سایت های دیگر ندارند ! - آپدیت روزانه و رایگان - ساپورت همیشگی اعضا 24/7
اگر از گشتن به دنبال برنامه های کرک شده ناقص خسته شده اید | اگر به برنامه های مارکتینگ گران بها نیاز دارید | اگر دنبال افزونه و قالب های پولی وردپرس هستید ! بهترین گزینه برای شما : soft.datagozar.com است .

* * * * *

آخرین آپدیت های ما


آپدیت های اخیر انجمن

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 21/11/96 )

 

Google Advertiser Search 2.1
Autland Suite 7.4
PVA Creator Deluxe 1.24
Memester Video Edition 1.3.1 Agency
Tube Assist Pro 1.0.30
Following Like 2.5.8
Video Tweeter 1.1.3.1 Elite
Pin Blaster 2.83 Exclusive Edition

 

Video Marketing Blaster Pro 1.30
GumtreeDominator 1.9
Facebook Data Scraper 1.47
SENuke TNG 5.0.2 Pro
Twitterdub 1.395
Instadub 3.333
Soundcloud Manager 3.395
Insta Money Bot 2.1.4
Playtraffic Agency 1.0.3
GramDominator 2.5.0.37
Ninja Gram 5.2.1
Ninja Pinner 5.3.6
Social Page Analyzer 1.0.6

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 8/11/96 )

 

 

: برنامه ها

 

Video Tweeter 1.1.2.2 Elite
Traffic Bot Pro 1.3.9 Elite
Following Like 2.5.6
ContentBomb Elite 1.0.10
BotChief Editor Developer 4.6.5
BotChief Runner Elite Developer 4.1.3
Power Leads Pro X 3.3.1.199
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.83
Playtraffic Agency 1.0
Social Ad Creator 1.7
Social Page Analyzer 1.0.5

 

PinDominator 3.5.0.17 Cracked Free Download

 

FaceDominator 3.5.0.32 Cracked Free Download

 

LinkedDominator 3.5.0.14 Cracked Free Download

 

GramDominator 2.5.0.36 Cracked Free Download

 

Explaindio Video Creator Platinum 3.047 Cracked Free Download

 

Amasuite 5.0.1.3 Cracked Free Download
TumblingJazz 1.901 Cracked Free Download
Twitterdub 1.393 Cracked Free Download
Instadub 3.329 Cracked Free Download
Soundcloud Manager 3.392 Cracked Free Download
Ninja Gram 5.1.7 Cracked Free Download
Ninja Pinner 5.3.3 Cracked Free Download
Market Samurai 0.94.20 Cracked Free Download
Paigham Bot 9.0.5.4 Cracked Free Download
SENuke TNG 4.0.92 Pro Cracked Free Download
Diabolic Traffic Bot 6.9 Cracked Free Download
Craigslist AutoPosting Tools 1.68 Cracked Free Download
Gather Proxy 9.0 Premium Cracked Free Download
Facebook Graph Search 1.1 Premium Cracked Free Download
Facebook Automation 6.6 Premium Cracked Free Download
Ali Inspector 1.37 Cracked Free Download
TweetAttacksPro 4 Elite 7.4.6.0 Cracked Free Download
TweetAttacksPro III Elite 6.4.0.1 Cracked Free Download
Twitter Super Messenger 1.20 Cracked Free Download
RetweeThunder 1.2.8 Cracked Free Download
Fresh Title 1.0.0.6 Cracked Free Download
Title Analyzer 1.0.0.6 Cracked Free Download
Twitter Account Manager Pro 2.9.0.0 Cracked Free Download
SpinnerChief 5 Ultimate 9.2.6 Cracked Free Download
Yellow Leads Extractor 1.7.0 Cracked Free Download
G-Business Extractor 1.0 Cracked Free Download

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 27/10/96 )

 

 

: برنامه ها

 

Plagiarism Checker X 2018 v6.0.6
PPC Prospector 1.71
Money Robot Submitter 7.30
Tube Rank Jeet 3.10 Pro
Mass Video Blaster Pro 2.47 Full Modules
Keyword Researcher Pro 11.031
Email Extractor Pro 6.0.3
TwtDominator 5.5.0.15
PinDominator 3.5.0.16
LinkedDominator 3.5.0.13
FaceDominator 3.5.0.30

 

Instadub 3.327
Twitterdub 1.389
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.81
Ali Inspector 1.36 Cracked Free Download
Amasuite 5.0.1.3 Cracked Free Download
TumblingJazz 1.901 Cracked Free Download
Soundcloud Manager 3.390 Cracked Free Download

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 10/10/96 )

 

 

: برنامه ها

 

Audience Analyzer 1.0.14
List Verify Jeet 1.6 Pro
Easy VSL Platinum 3.4.3
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.80.0
SEO Content Machine 4.17.12.26
SENuke TNG 4.0.86 Pro
Twitterdub 1.385
Instadub 3.324
Soundcloud Manager 3.389
TumblingJazz 1.900

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 2/10/96 )

 

 

: برنامه ها

 

Memester Video Edition 1.1 Agency
Telegram Auto 2.17.3
Instabot PW 1.0.60 Pro
Website 2 APK Builder 3.1 Pro Plus
Expired Article Hunter 2.0.7.0
FaceDominator 3.5.0.28
GramDominator 2.5.0.35
PinDominator 3.5.0.15
TwtDominator 5.5.0.14
LinkedDominator 3.5.0.12
TumblingJazz 1.897
Instadub 3.321
Twitterdub 1.384
Soundcloud Manager 3.388

__________________________________________________________________________________________________________

 

تاریخ : ( 1/10/96 )

 

 

: برنامه ها

 

SENuke TNG 4.0.85 Pro
Ninja Pinner 5.2.2

 

Ninja Gram 5.0.6

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 27/9/96 )

 

 

: برنامه ها

 

Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.78.0
SoundCloud Automator 3.0.3.0
Video Blaster 1.48 Inner Circle
Diabolic Traffic Bot 6.7

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 25/9/96 )

 

 

: اسکریپت ها

 

 

Flatsome 3.4.2 - Responsive WooCommerce Theme
WPBakery Page Builder for WordPress 5.4.5
Wordpress Automatic 3.36.0
WP Profit Builder 2.3.8

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 23/9/96 )

 

 

: برنامه ها

 

FB Leads Extractor 2.20
Social Interest Freak 2.0.7
Money Robot Submitter 7.29
SENuke TNG 4.0.83 Pro
F Targeter 1.37
Captcha Sniper X 5.17
Video Marketing Blaster Pro 1.29
Get Pixo Blaster 1.09 Cracked
Pin Blaster 2.81 Exclusive Edition
Mass Video Blaster Pro 2.46 Full Modules

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 22/9/96 )

 

 

: برنامه ها

 

GramDominator 2.5.0.34
Money Maker Tube 2.0.2
TwtDominator 5.5.0.13
GPlusDominator 2.0.10
RedditDominator 2.0
PinDominator 3.5.0.14
FaceDominator 3.5.0.26
Craigslist AutoPosting Tools 1.67
CraigsList Dominator 3.0

 

GumtreeDominator 1.8

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 21/9/96 )

 

: اسکریپت ها

 

Yoast WP SEO Plugin Pack 5.9.3

 

BeTheme 20.7.6 - Responsive Multi-Purpose

 

: برنامه ها

 

Paigham Bot 9.0.5.3
Power Leads Pro X 3.3.1.198
Twitter Money Bot 3.8.7 GOLD
Insta Money Bot 2.1.2
Fresh Title 1.0.0.6
Amasuite 5.0.1.3
Ninja Gram 5.0.5
Tumble Ninja 2.4.9

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 21/9/96 )

 

: برنامه ها
PinFlux Agency 1.7
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.77.0
Interest Architect 1.0.1.5
Ali Inspector 1.32
Audience Analyzer 1.0.13
Instadub 3.314
Twitterdub 1.379
Soundcloud Manager 3.386
TumblingJazz 1.893
Social Multiplier 2.17

 

Social Post Browser 2.0.2

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 18/9/96 )

 

: برنامه ها

 

Jungle Scout 4.0.4 + Pro 2.0.5
ASINspector 1.8.7 + Pro 2.28
KDSpy 4.3.43

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 6/8/96 )

 

: برنامه ها

 

FaceDominator 3.5.0.23
GramDominator 2.5.0.30
TwtDominator 5.5.09
PinDominator 3.5.0.8
TumblingJazz 1.889
Soundcloud Manager 3.367
Twitterdub 1.363
Instadub 3.297
Ninja Gram 4.89
Ninja Pinner 5.0.5
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.75.0

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 13/7/96 )

 

: برنامه ها

 

Following Like 2.2.5
Twitter Toolkit 2.1 Premium
Account Manager Premium 2.7
KDROI 1.5.22
KDSpy 4.3.40
Jungle Scout 4.0.2 + Pro 2.0.2
ASINspector 1.8.6 + Pro 2.24
RoboTask 6.9.0.925 Business
Froggy Mountain ImageScraper 2.0.6
Lead Power Machine 1.0.11
Twitter Money Bot 3.8.3 GOLD

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 1/7/96 )

 

: برنامه ها

 

CraigsList Dominator 2.0.6
Craigslist AutoPosting Tools 1.66
Paigham Bot 9.0.4.5
TwtDominator 5.5.08
FaceDominator 3.5.0.22
LinkedDominator 3.5.08
PinFlux Agency 1.5
Ninja Pinner 4.8.1
Ninja Gram 4.80
GramDominator 2.5.0.21
Insta Money Bot 2.1.0

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 21/6/96 )

 

: برنامه ها

 

LinkedDominator 3.5.07
RedditDominator 1.0.10
GumtreeDominator 1.4
SENuke TNG 4.0.62 Pro
BotChief Editor Developer 4.4.8
BotChief Runner Elite Developer 3.9.6
Following Like 2.1.7
GramDominator 2.5.0.19
Instadub 3.260
Twitterdub 1.332
TumblingJazz 1.883

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 16/6/96 )

 

: اسکریپت ها

 

Nitro 1.4.5 - Universal WooCommerce Theme from ecommerce experts
BeTheme 20.5.1 - Responsive Multi-Purpose
REHub 7.0.4 - Directory, Shop, Coupon, Affiliate Theme
Yoast WP SEO Plugin Pack 5.3.3

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 15/6/96 )

 

: برنامه ها

 

TwtDominator 5.5.07
PinDominator 3.5.0.6
GPlusDominator 2.0.8.0
FaceDominator 3.5.0.19
GramDominator 2.5.0.17

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 13/6/96 )

 

: برنامه ها

 

VidPush - Pro 2.7
Mass Video Blaster Pro 2.40 Full Modules
Adult Video Blaster 1.39 Inner Circle
Pin Blaster 2.78 Exclusive Edition

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 11/6/96 )

 

: برنامه ها

 

Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.72.0
Insta Money Bot 2.0.8
BotChief Editor Developer 4.4.7
BotChief Runner Elite Developer 3.9.5
Following Like 2.1.5
Ninja Gram 4.75
Tumble Ninja 2.47
Ninja Pinner 4.80
Soundcloud Manager 3.350
Power Leads Pro X 3.3.1.196
Instadub 3.250

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 10/6/96 )

 

: برنامه ها

 

QueenSoft - WA Group Sender 4.9
QueenSoft - AutoWART Filter 4.8

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 4/6/96 )

 

: برنامه ها

 

Tube Tracker 1.2
AMZing PRO 2.1.4
KW Index Checker 1.1.2
TumblingJazz 1.880
Twitterdub 1.327
Instadub 3.242
PinFlux Agency 1.4
Ninja Pinner 4.78
Email Jeet 2.5.8.0 Pro
Following Like 2.1.4
Tube Assist Pro 1.0.5

 

 

: اسکریپت ها

 

Thrive Leads 2.0

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 31/5/96 )

 

: برنامه ها

 

Interests Explorer 7.0
Jungle Scout 3.13.3 + Pro 1.13.6
ASINspector 1.8.6 + Pro 2.18

 

 

: اسکریپت ها

 

Woozone 9.0.5.0
Mailster 2.2.9
ProRank 2.1.1
All in One SEO Pack Pro 2.4.15.3.1

 

Premium SEO Pack 2.4.1

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 30/5/96 )

 

: برنامه ها

 

Traffic Bot Pro 1.2.1 Elite
Audience Analyzer 1.0.10
TwtDominator 5.5.06
GramDominator 2.5.0.14
FaceDominator 3.5.0.18
LinkedDominator 3.5.06
Twitter Money Bot 3.8.1 GOLD
Paigham Bot 9.0.3.9
Ninja Pinner 4.77
Ninja Gram 4.70
Following Like 2.1.3

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 28/5/96 )

 

: اسکریپت ها

 

Yoast WP SEO Plugin Pack 5.2.0
Premium SEO Pack 2.3

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 20/5/96 )

 

: برنامه ها

 

TumblingJazz 1.877
Instadub 3.227
Ninja Gram 4.63
Twitterdub 1.323
Soundcloud Manager 3.345
GramDominator 2.5.0.12
Interest Architect 1.0.1.3
Craigslist AutoPosting Tools 1.64
FaceDominator 3.5.0.17
Power Leads Pro X 3.3.1.195
Following Like 2.1.2

 

___________________________________________________________________________________________________________________

تاریخ : ( 18/5/96 )

 

: برنامه ها

 

GramDominator 2.5.0.12
Interest Architect 1.0.1.3
Craigslist AutoPosting Tools 1.64
FaceDominator 3.5.0.17
Power Leads Pro X 3.3.1.195
Following Like 2.0.8
Brow·SEO 3.1.3 Beast Solo
Ali Inspector 1.25
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.69.0
Pin Blaster 2.77 Exclusive Edition
Paigham Bot 9.0.3.3

 

: اسکریپت ها

 

All in One SEO Pack Pro 2.4.15.3
BackupBuddy 8.0.18
ProRank 2.1.0
SocioQuiz 2.0
WP Profit Builder 2.3.2
Mailster 2.2.8
Visual Composer 5.2.1
Visual Composer Extensions All in One 3.4.9.3
WP Rocket 2.10.6
Yoast WP SEO Plugin Pack 5.1.0

___________________________________________________________________________________________________________________

 

تاریخ : ( 27/10/96 )

 

 

: برنامه ها

 

 

Plagiarism Checker X 2018 v6.0.6
PPC Prospector 1.71
Money Robot Submitter 7.30
Tube Rank Jeet 3.10 Pro
Mass Video Blaster Pro 2.47 Full Modules
Keyword Researcher Pro 11.031
Email Extractor Pro 6.0.3
TwtDominator 5.5.0.15
PinDominator 3.5.0.16
LinkedDominator 3.5.0.13
FaceDominator 3.5.0.30

 

Instadub 3.327
Twitterdub 1.389
Domain Hunter Gatherer Pro 1.7.81
Ali Inspector 1.36 Cracked Free Download
Amasuite 5.0.1.3 Cracked Free Download
TumblingJazz 1.901 Cracked Free Download
Soundcloud Manager 3.390 Cracked Free Download

آپدیت های اخیر انجمن


  • 0


0 Comments